สมมติฐานเกี่ยวกับความสุข Happiness Hypothesis : Finding Modern Truth in Ancient

โดย พญ. นภาพร ลิมป์ปิยากร

               การพยายามวิ่งหาความสุขและอธิบายเกี่ยวกับความสุขเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์แล้ว ความสุขคืออะไรกันแน่ และเราจะได้มันมาได้อย่างไร  หนังสือ The Happiness Hypothesis ที่ถูกเขียนขึ้นครั้งแรกในปี  2006 โดย Jonathan Haidt ศาสตราจารย์ด้าน Ethical Leadership  แห่ง New York University’s Stern School of Business และ  co-developer of Moral Foundations theory นี้จะให้คำอธิบายว่า  1. ทำไมการทำงานของจิตใจจึงมีอิทธิพลต่อความสุข  2. แท้ที่จริงแล้ว มนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล แต่ใช้สัญชาตญาณและอารมณ์มากกว่า  3. จิตใจมนุษย์ทำงานอย่างไร  4. ทำไมความชอบจึงเป็นสิ่งสำคัญเพียงข้อเดียวในความสัมพันธ์แบบโรแมนติกในระยะเริ่มต้น 5. ทำไมการมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีจึงมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการมีสุขภาพดี  และ 6.  เหตุใดสุขภาพดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ  […]

Tags: , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

คนโง่กับคนฉลาดต่างกันอย่างไร

ถอดความโดย พญ.นภาพร ลิมป์ปิยากร

                   เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ความฉลาดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ประสบความสำเร็จ องค์กรส่วนใหญ่ก็ทราบดีว่าการได้คนฉลาดมาทำงานด้วยเป็นทรัพย์สินที่สำคัญ การแยกแยะว่าคนใดฉลาดหรือโง่จึงเป็นงานสำคัญของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ พวกเขาจึงจำเป็นต้องแยกแยะคุณลักษณะของคนโง่และคนฉลาดให้ได้ เพื่อที่จะสามารถจ้างบุคลากรที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ คุณลักษณะที่แตกต่างระหว่าง คนโง่และคนฉลาดมี 5 ข้อคือ […]

Tags: , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

พระเจ้าคือความเมตตา (The Name of God is Mercy)

โดย พญ. นภาพร ลิมป์ปิยากร

                เป็นที่ทราบกันดีแล้ว ศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกนับถือพระเจ้า เหตุใดคนคริสต์จึงนับถือพระเจ้า  แล้วพระลักษณะของพระเจ้าในสายตาของคนคริสต์เป็นเช่นใดกันแน่ โดยทั่วไปความเห็นของพระสันตะปาปามักเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวคริสต์ เมื่อ Jorge Mario Bergoglio บิชอปชาวอาร์เจนติน่าได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่ในปี 2013 ชาวคาทอลิกทั่วโลกต่างพากันอยากทราบว่า มุมมองของท่านต่อพระเจ้าเป็นเช่นใดกันแน่ เป็นมุมมองเดียวกันกับพระสันตะปาปาที่มาจากทวีปยุโรปหรือเปล่า The Name of God is Mercy หนังสือเล่มแรกของพระสันตะปาปา Francis จะตอบคำถามข้างต้นจากประสบการณ์ของท่านเองว่า ความเมตตาและความรักต่อผู้อื่น คือพระลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของพระเจ้า นอกจากนี้ผู้อ่านยังจะได้เรียนรู้ว่า 1. ทำไมเราไม่ควรโกรธหลังพระอาทิตย์ตก  2.  เหตุใดโบสถ์จึงควรทำตัวเหมือนโรงพยาบาล 3.  ทำไมโลกต้องหลีกเลี่ยงการคอรัปชั่นเฉกเช่นเดียวกันกับการหลีกเลี่ยงโรคระบาด  แม้หนังสือจะเขียนโดยพระสันตะปาปาแห่งคริสตจักร แต่ผู้อ่านที่นับถือศาสนาอื่นก็ยังจะได้ประโยชน์จากหนังสือ ทั้งนี้เพราะหนังสือสอนถึงเรื่องเมตตาธรรมอันเป็นหลักยึดทั่วไปของคนทุกศาสนา เพียงแต่อธิบายด้วยวิธีการที่แตกต่างกันเท่านั้น […]

Tags: , , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

อำนาจของการคิดบวก (The Power of Positive Thinking)

โดย พญ.นภาพร ลิมป์ปิยากร

                      คนส่วนใหญ่ทราบดีแล้วว่า ความคิดมีผลต่อการดำรงชีวิต เราจะเห็นว่าคนที่มีความคิดที่ต่างกัน มีระดับความสุขไม่เท่ากัน  แล้วความคิดแบบไหนกันแน่ ที่ทำให้เรามีความสุข และเราสามารถสร้างความคิดเพื่อความสุขได้หรือไม่ The Power of Positive Thinking ของ Dr. Norman Vincent Peale ศาสนจารย์ชาวอเมริกันซึ่งถูกเขียนขึ้นครั้งแรกในปี 1993 และขายดีถึง 5 ล้านก็อปปี้นี้จะตอบคำถามข้างต้นและยังจะอธิบายถึง  1. สาเหตุที่ความคิดมีอิทธิพลต่อความเป็นจริงในชีวิต 2. บอกวิธีการในการปรับทัศนคติลบให้เป็นบวก 3. อธิบายว่าเหตุใดศรัทธาจึงช่วยให้มนุษย์เดินทางไปถึงเป้าหมาย และมีความสุข  แม้สิ่งที่ผู้เขียนนำเสนอในหนังสือเล่มนี้อาจยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้าง และผู้อ่านส่วนหนึ่งก็อาจยังไม่เห็นด้วยกับทุกสิ่งที่ผู้เขียนพูดก็ตาม แต่หนังสือก็ยังให้ประโยชน์กับผู้อ่านอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพ่งไปถึงผลลัพธ์ที่เป็นบวก การชื่นชมผู้คนรอบข้าง และการทำให้ผู้อ่านมีความสุขและมีสุขภาพดี […]

Tags: , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
+(reset)-

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Powered by Attache Case and VLC Player Download.