You are here: Home > Econ & Business, Hot Topic > เงินอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

เงินอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

โดย พญ.นภาพร ลิมป์ปิยากร                

        คนไทยส่วนใหญ่ที่ปัจจุบันอายุเกิน 30 ปี คงยังจำรสชาติของเศรษฐกิจตกต่ำในปี 2540 ที่เรียกว่า วิกฤตต้มยำกุ้งได้ดี และพวกเขาก็กำลังหวังว่า วิกฤตเศรษฐกิจที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2008 จากสหรัฐ และลุกลามเข้าไปในยุโรปจนทำให้กรีซหนึ่งในสหภาพยุโรปที่มีเศรษฐานะง่อนแง่นที่สุดกำลังจะเข้าสู่ภาวะล้มละลายนี้จะไม่บานปลายเข้ามาในเอเซียและบ้านเรา

                     ทางออกที่ดีที่สุดของกรีซและสหภาพยุโรปคืออะไร ปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกยังคงไม่สามารถหาคำตอบได้ ทั้งนี้เพราะการที่กรีซเป็นหนึ่งในสภาพยุโรปทำให้พวกเขาใช้เงินสกุลเดียวกันกับประเทศอื่น พวกเขาจึงไม่สามารถใช้สูตรหรือวิธีการเดิม ๆ ในการแก้ปัญหาที่ต้องเริ่มต้นด้วยการลดค่าเงินเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและดึงเงินเข้าประเทศได้ ซ้ำร้ายพวกเขายังไม่สามารถที่จะผิดนัดชำระหนี้ได้เพราะจะทำให้ค่าเงินยูโรที่ใช้กันทั่วทั้งยุโรปกลายเป็นขยะไปซึ่งประเทศสมาชิกอื่น ๆ ยอมไม่ได้เช่นกัน  สถานการณ์ของกรีซขณะนี้จึงเปรียบได้กับ เด็กเล็กที่ไม่สามารถเข้าอนุบาลได้ พวกเขาจึงไม่สามารถที่จะสำเร็จการศึกษาใด ๆ ได้เลย  ปัญหาของกรีซจึงคาราคาซังและไม่มีทางออกอย่างที่ประชาคมโลกเห็นอยู่ทุกวันนี้

                อย่างไรก็ดี เมื่อชาวกรีซผู้ไม่รู้อิโหน่อิเหน่กับนักการเมืองและนักค้าเงินทั้งหลายที่นำพาพวกเขาเข้าสู่วิกฤตนี้จำเป็นต้องกินต้องใช้ พวกเขาจึงต้องดิ้นรนหาวิธีการแก้ปัญหาการไม่มีเงินในกระเป๋า และหางานทำเองท่ามกลางสถานการณ์การปลดคน ในที่สุดชาวกรีซกลุ่มหนึ่งก็พบคำตอบ วิธีการที่พวกเขาใช้ง่ายจนแทบจะเรียกว่าเหลือเชื่อ แต่มันกลับทำงานได้ดีในสภาวะที่คนกรีซตกงานร่วม 20% วิธีการนั้นก็คือ Barter Trade ซึ่งก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินตรา แต่ใช้วิธีกำหนดเป็น unit หรือหน่วยแทน

              วิธีการแลกเปลี่ยนหรือ Barter Trade นี้ทำกันมาหลายร้อยปีแล้วกระทั่งคนส่วนใหญ่หันมาใช้เงินตราเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนจนทำให้มันกลายสภาพเป็นพระเจ้าที่ผู้คนนับถือ  เมื่อชาวกรีซไม่มีงานทำ แต่ยังคงมีความสามารถ พวกเขาจึงใช้ช่องทางใหม่ในการสร้างตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ช่องทางนั้นก็คือ อินเทอร์เน็ท

              โซเชียลเน็ทเวิร์กและอินเทอร์เน็ททำให้การค้าแนวนี้ทำได้ง่ายขึ้น เพราะตลาดกว้างขวางมากขึ้น ซ้ำยังเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยต้นทุนที่มีราคาถูก  อย่างไรก็ดี การค้าโดยวิธีการแลกเปลี่ยนนี้ยังคงมีปัญหาหลายประการนั่นคือ การกำหนดหน่วยหรือ unit การให้บริการแบบจ้างทำของในพื้นที่ห่างไกล ความน่าเชื่อถือของระบบ

                ถึงกระนั้นก็ตาม ชาวกรีซก็ไม่สิ้นความพยายาม ความสำเร็จของ Barter Trade กลุ่มแรก ๆ ของพวกเขาที่ปรากฎในปัจจุบันจนอาจกลายเป็นต้นแบบของการค้าแบบนี้ได้เกิดขึ้นแล้วที่ Volos  Theodoros Mavridis ช่างอิเล็กทรอนิกส์ผู้ร่วมก่อตั้งเน็ทเวิร์กกล่าวว่า พวกเขากำหนดตัวกลางในการแลกเปลี่ยนโดยให้หนึ่ง TEM แทนเงินหนึ่ง Euro ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เช่น อาหาร สอนภาษา ซ่อมเสื้อผ้า ซ่อมคอมพิวเตอร์ เลี้ยงเด็ก 

                วิธีการของกลุ่ม Volos ก็คือ ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกหรือร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนต้องลงชื่อไว้ในระบบออนไลน์เสียก่อน เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ เงิน TEM ของสมาชิกอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้ที่มีเงินไม่พอสามารถที่จะกู้ยืมได้ 300 TEM โดยมีกำหนดให้ใช้คืนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  เงิน TEM นี้จะถูกพิมพ์ด้วยกระดาษที่มีลักษณะพิเศษซึ่งปลอมแปลงได้ยากเป็น voucher ไว้แลกเปลี่ยนกับสินค้าได้ในตลาดที่พวกเขารวมตัวกันมาขายสินค้าด้วย  การแลกเปลี่ยนของกลุ่มที่เกิดขึ้นแล้วมีตั้งแต่ การสอนภาษาอังกฤษแลกกับการสอนกีตาร์ การซ่อมคอมพิวเตอร์เพื่อลดราคาค่าตัดผม  หลังการแลกเปลี่ยนบริการ ผู้รับบริการจะให้คะแนนการบริการเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ หรือเท่ากับเป็นการโฆษณาให้กับผู้ให้บริการ  นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มยังมีการเปิดตลาดวันหยุดเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งสมาชิกหรือญาติผลิตมาแลกเปลี่ยนกัน

               แม้ว่าการแลกเปลี่ยนของสินค้าและบริการในกลุ่มยังคงเป็นแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ โดยยังคงใช้เงินยูโรบ้างก็ตาม แต่เน็ทเวิร์กก็เพิ่มจำนวนขึ้นจาก 50 คนเป็น 400 คนแล้ว เขาเห็นว่าการร่วมมือกันของคนในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเช่นนี้เป็นความคิดที่ดี และมิได้เป็นไปเพียงเพื่อต้องการใช้ช่องทางนี้เพื่อหลบภาษีเท่านั้น

              ปัจจุบันแนวคิดการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินตรานี้ในกรีซได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางการรัดเข้มขัดอย่างเข้มข้นของรัฐบาลตามแรงกดดันของประชาคมโลกโดยเฉพาะในสหภาพยุโรป  รัฐบาลกรีซก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้จนถึงกับผ่านกฎหมายที่สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรประเภทนี้ด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรแนวนี้ไม่เพียงน่าจะสามารถช่วยให้ชาวกรีซสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองจนฝ่ามรสุมวิกฤตเศรษฐกิจนี้ไปได้ ยังอาจเป็นการเตรียมการเผื่อกรีซถูกกดดันให้ถอนตัวจากสหภาพยุโรปและต้องหันกลับมาใช้เงินสกุลตัวเองดั้งเดิมในท้ายที่สุดด้วย

Rating: 5 stars

Tags: , , , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Comments are closed.

+(reset)-

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Powered by Attache Case and VLC Player Download.