You are here: Home > Social Science > คนโง่กับคนฉลาดต่างกันอย่างไร

คนโง่กับคนฉลาดต่างกันอย่างไร

ถอดความโดย พญ.นภาพร ลิมป์ปิยากร

                   เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ความฉลาดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ประสบความสำเร็จ องค์กรส่วนใหญ่ก็ทราบดีว่าการได้คนฉลาดมาทำงานด้วยเป็นทรัพย์สินที่สำคัญ การแยกแยะว่าคนใดฉลาดหรือโง่จึงเป็นงานสำคัญของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ พวกเขาจึงจำเป็นต้องแยกแยะคุณลักษณะของคนโง่และคนฉลาดให้ได้ เพื่อที่จะสามารถจ้างบุคลากรที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ คุณลักษณะที่แตกต่างระหว่าง คนโง่และคนฉลาดมี 5 ข้อคือ

 1. คนโง่มักโทษคนอื่นสำหรับความผิดพลาดของตัวเอง ผู้ที่มักโทษคนโน้นคนนี้เมื่อมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าผู้นั้นเป็นคนโง่ ทั้งนี้เพราะคนโง่มักไม่กล้าแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดจากการกระทำของตัวเอง พวกเขาชอบที่ชอบที่จะเล่นบทสงสารของตัวเองและโทษคนอื่น Travis Bradberry ผู้เขียน Emotional Intelligence 2.0 กล่าวว่า ความคิดที่จะโทษคนอื่นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง สำหรับการเป็นคนเชื่อถือได้ เมื่อใดที่เราเริ่มโทษคนอื่น คนอื่นจะเห็นว่าเราเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ ไม่น่าเชื่อถือ ในขณะที่คนฉลาดเห็นว่าทุกความผิดพลาดคือการเรียนรู้ที่จะทำสิ่งที่ดีกว่าในครั้งต่อไป Jason S. Moser นักจิตวิทยายังพบว่าปฏิกิริยาของสมองของคนโง่และคนฉลาดต่างกันในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นด้วย
 2. คนโง่มักคิดว่าตัวเองถูกเสมอ ในสถานการณ์ความขัดแย้ง คนฉลาดมักสามารถที่จะเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นมากกว่า พวกเขาสามารถที่จะควบรวมข้อโต้แย้งเข้าไปในกระบวนการคิด และพิจารณาความเห็นที่แตกต่างอย่างละเอียดลออ สัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญของการเป็นคนฉลาดก็คือ ความสามารถในการมองและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองที่แตกต่างจากที่ตัวเองเคยคิดไว้ คนฉลาดมักเป็นคนใจกว้าง ชอบที่จะหาข้อมูลใหม่ ๆ และชอบการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่คนโง่ก็จะมัวแต่โต้เถียงตลอดไปโดยไม่มองสถานะที่เปลี่ยนไป พวกเขาไม่สามารถรับรู้ได้ว่าคนที่ตัวเองกำลังโต้เถียงอยู่ฉลาดกว่าและมีความสามารถมากกว่า     การประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกิดไปหรือที่เรียกว่า Dunning-Kruger effect นี้เป็นอคติทางความคิดที่คนโง่คิด ว่าตัวเองฉลาดกว่าผู้อื่น และคนอื่นโง่และมีความสามารถด้อยกว่าตัวเอง Dunning-Kruger effect เป็นคำที่ถูกตั้งขึ้นโดย David Dunning และ Justin Kruger สองนักจิตวิทยาในปี 1999 ที่พบว่า ในการอ่าน เข้าใจ เล่นหมากรุก และการขับรถนั้นความโง่เขลานำไปสู่ความเชื่อมั่นบ่อยกว่าความรู้ มหาวิทยาลัยคอเนลจึงได้ทำการศึกษาและพบว่า คนที่มีความสามารถน้อยมักสำคัญผิดในเรื่องความสามารถของตัวเอง และพวกเขายังไม่สามารถที่จะประเมินความสามารถของคนที่เก่งกว่าได้อย่างถูกต้อง นั่นหมายความว่า คนขาดความสามารถไม่สามารถประเมินได้ว่าตัวเองขาดความสามารถ เพราะทักษะในการหาคำตอบที่ถูกต้องเป็นทักษะเดียวกันกับการตอบคำถามได้ถูกต้อง จริงอยู่คนฉลาดไม่จำเป็นต้องถูกต้องทั้งหมด แต่พวกเขาสามารถที่จะฟังอย่างตั้งใจ และพิจารณาถึงข้อโต้แย้งได้อย่างดีก่อนตัดสินใจ
 1. คนโง่มักมีปฏิกิริยาโกรธ และก้าวร้าวเมื่อประสบกับสถานการณ์ขัดแย้ง จริงอยู่คนฉลาดอาจสามารถโกรธได้ในบางเวลา แต่คนโง่มักแสดงความโกรธทุกครั้งที่ต้องประสบกับสิ่งไม่พึงพอใจหรือไม่ต้องใจ เมื่อใดที่คนโง่อยู่ในสถานการณ์ที่พวกเขารู้สึกว่าควบคุมไม่ได้หรือไม่ชอบ พวกเขามักใช้ความโกรธหรือความรุนแรงเพื่อรักษาสถานะของตัวเอง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ทำการศึกษาผู้เข้าร่วมศึกษาที่ประกอบด้วยผู้ปกครองและนักเรียน 600 คนเป็นเวลา 22 ปีพบว่า คนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวมักมี IQ ต่ำ
 2. คนโง่มักไม่ใส่ใจกับความต้องการและความรู้สึกของคนอื่น คนฉลาดมีแนวโน้มที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นส่งผลให้พวกเขาสามารถที่จะเข้าใจมุมมองของผู้อื่นได้ง่ายขึ้น Russel James แห่งมหาวิทยาลัย Texas Tech ได้ทำการศึกษาชาวอเมริกันหลายพันคนพบว่า คนที่มี IQ สูงมีแนวโน้มที่จะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนมากกว่าคน IQ ต่ำ และคนฉลาดมีความสามารถในการประเมินความต้องการของผู้อื่นได้ดีและมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือผู้อื่น คนโง่มักขาดความสามารถในการจินตนาการว่าคนอื่นสามารถที่จะคิดไม่เหมือนตัวเองส่งผลให้พวกเขามักไม่เห็นด้วยกับคนอื่น ยิ่งกว่านั้นคนโง่มักไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าการให้โดยไม่หวังผลทำไปเพื่ออะไร และเป็นความคิดที่ประหลาดในสายตาของคนโง่ จริงอยู่มนุษย์แต่ละคนมีความเห็นแก่ตัว แต่เราต้องสร้างสมดุลระหว่างการพยายามประสบความสำเร็จตามเป้าหมายกับความรู้สึกของผู้อื่นด้วย
 3. คนโง่มักคิดว่าตัวเองดีกว่าทุก ๆ คน คนฉลาดมักพยายามที่จะกระตุ้นและช่วยเหลือผู้อื่น พวกเขาทำเช่นนี้เพราะพวกเขาไม่กลัวที่จะถูกบดบัง พวกเขามีความมั่นใจในตัวเองและฉลาดพอที่จะประเมินความสามารถของตัวเอง ในขณะที่คนโง่มีแนวโน้มที่จะด่าว่าคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดี พวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น ๆ และชอบที่จะตัดสินคนอื่น อคติไม่ใช่สัญลักษณ์ของคนฉลาด นักวิทยาศาสตร์แห่ง Brock University พบว่า คนที่มีระดับ IQ ต่ำชอบการลงโทษอย่างรุนแรง มีแนวโน้มที่จะเกลียดพวกรักร่วมเพศ และเหยียดผิว นักชีววิทยายังพบว่า คนฉลาดมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมากกว่าคนโง่ เพราะพวกเขาสามารถที่จะทำงานร่วมกับเครื่องมือและคนได้ดี

 

ที่มา http://www.independent.co.uk/life-style/5-habits-of-stupid-people-that-smart-people-don-t-have-a7620941.html?cmpid=facebook-post

 

 

Rating: 2 stars

Tags: , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Leave a Reply

+(reset)-

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Powered by Attache Case and VLC Player Download.