The End of EURO : The Uneasy Future of the European Union ฤาเงินยูโรจะล่มสลาย

โดย พญ.นภาพร ลิมป์ปิยากร 

                ปัจจุบันสถานการณ์ของสหภาพยุโรปเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่นักการเมืองยังคงไม่สามารถตัดสินใจได้ พวกเขามักบ่นว่า ตลาดการเงินไม่เข้าใจสหภาพยุโรป ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ แท้ที่จริงแล้วปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปก็เหมือนกับที่อื่น ๆ ทั่วโลกนั่นคือ มาจากความโลภ นักเก็งกำไร และพฤติกรรมความไม่รับผิดชอบของตลาดเงิน  The End of the EURO : The Uneasy Future of the European Union ขนาด 208 หน้าตีพิมพ์เดือนพฤศจิกายน 2011 ของ Johan Van Overtveldt นักเศรษฐศาสตร์และคอลัมนิสต์ของ Wall Street Journal ประจำยุโรป จะพูดถึง 1. ที่มาของการก่อตั้งสหภาพยุโรปและเงินยูโรอย่างคร่าว ๆ  2. ความผิดปกติเชิงโครงสร้างในการรวมตัวกันทางการเงิน 3. ทางเลือกของสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมัน […]

Tags: , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Paradigm Lost : The Euro in Crisis กระบวนทัศน์ที่หายไป

โดย พญ.นภาพร ลิมป์ปิยากร 

                 เมื่อ Lehman ล้มในเดือนกันยายนปี 2008  วิกฤตก็ข้ามฟากมายังยุโรปอย่างรวดเร็ว  แต่ต้นเหตุของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปมิได้เป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เริ่มจากสหรัฐฯ เท่านั้น  ต้นเหตุที่ก่อให้เกิดวิกฤตในยุโรปยังเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อสมาชิกที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอเข้าร่วมในสหภาพยุโรปแล้ว นั่นคือ 1. ความมั่นใจที่มากขึ้น 2. อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงอย่างรวดเร็ว 3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 4. การส่งออกลดลงอย่างรวดเร็ว 5. อุปสงค์ภายในเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 6. การขาดความสามารถในการแข่งขัน 7. ต้นทุนในการกู้ยืมลดลง 8. วิกฤตเศรษฐกิจปี 2008  ปัญหาหนี้ของสหภาพยุโรปจึงเป็นมากกว่าปัญหาด้านการคลังที่สุรุ่ยสุร่าย  แต่เป็นผลมาจากการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม และการขาดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยุโรปใต้ด้วย  Paradigm Lost : The Euro in Crisis หนังสือขนาด 123 หน้าตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2010 ของ Uri Dadush ผู้อำนวยการของ International Economics Program ที่ Carnegie Endowment for International Peace จะพูดถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อประเทศที่กำลังเกิดวิกฤตและสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป รวมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาที่ควรจะเป็น […]

Tags: , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

วิกฤตยุโรป / Europe in Crisis : Bolt from The Blue

โดย พญ.นภาพร ลิมป์ปิยากร 

สหภาพยุโรปหรือการรวมตัวกันทางการเงินที่สามารถกำจัดภยันตรายจากความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดบนภาคพื้นทวีปและสร้างความสามัคคีได้นี้เป็นความสำเร็จมากที่สุดของทวีปยุโรป  หนทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงรากเหง้าและต้นเหตุของวิกฤต  Europe in Crisis: Bolt from The Blue หนังสือขนาด 184 หน้าพิมพ์ครั้งแรกเดือนพฤศจิกายน 2012 ของ Ivan T. Berend นักประวัติศาสตร์ชาวฮังกาเรียน อดีตประธาน Hungarian Academy of Science และอาจารย์มหาวิทยาลัย UCLA  จะเสนอรายละเอียดที่ซับซ้อน และบทวิเคราะห์สำหรับผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับ 1. ประวัติและที่มาของวิกฤตเศรษฐกิจของสมาชิกสหภาพยุโรปทีละประเทศ  2. ความหมายและที่มาของการเป็นสังคมบริโภคอันเป็นที่มาของวิกฤตเศรษฐกิจทั้งในสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป  3. การเปิดเสรีภาคการเงินจนก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ […]

Tags: , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

จดหมายจากบ้านนา

โดย ดร.ไสว บุญมา อดีตเศรษฐกรอาวุโสธนาคารโลก

หนังสือเล่มแรกของ ดร.ไสว บุญมาผู้ประสาทวิชาการเขียนหนังสือให้กับพญ. นภาพร ลิมป์ปิยากรเจ้าของเว็บซึ่งเขียนขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อน อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตชนบทของสังคมไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน ร่วมกับแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้ถูกนำมาเป็น ebook ให้ download ฟรีได้แล้วค่ะ Banna_small-size_11Oct10

Tags: ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
+(reset)-

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Powered by Attache Case and VLC Player Download.